WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum w ZSZiL 'Górnik' w Zgorzelcu zajęło miejsce wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2014”.

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
LISTA NAUCZYCIELI
IN
NAUCZYCIEL
NAUCZANE PRZEDMIOTY
[WA] Arcimowicz Wioletta język angielski
[MB] Basałygo Małgorzata wychowanie fizyczne
[AB] Biernacka Agata matematyka
[Bo] Bochniak Marta przedmioty zawodowe
[EB] Bochno Elżbieta URLOP
[ZB] Buciuto Zbigniew przedmioty zawodowe, informatyka
[DB] Burda Dorota historia i społeczeństwo, wos
[AC] Chitruń Adam przedmioty zawodowe
[CZ] Czyż Zbigniew przedmioty zawodowe
[DD] Dalak Dariusz przedmioty zawodowe
[JD] ks. Dereczenik Janusz religia
[MD] Dygas-Glapińska Marzena pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
[KD] Dygas-Mieszała Katarzyna pedagog, zajęcia rewalidacyjne
[AF] Fedyczkowski Artur podstawy samoobrony
[DF] Florek Dorota język polski
[FL] Florkowski Artur język angielski
[AG] Granda Adrian przedmioty zawodowe
[He] Hekert Sławomir język angielski
[He] Hnitecki Rafał przedmioty zawodowe
[Ję] Jęcek Justyna URLOP
[JJ] Jonczyk Jacek przedmioty zawodowe, przedmioty wojskowe
[TJ] Jung Teresa język polski
[SK] Karolak Szymon matematyka
[ZK] Kazimierczak Zbigniew język angielski
[Ad] Kokot Adrianna religia
[KK] Komsta-Trzebińska Krystyna historia
[Ko] Korotusz Kazimierz geografia, e. dla bezp., przedmioty wojskowe
[RK] Kowalczyk Remigiusz przedmioty zawodowe, wos
[EK] Kozioł Ewelina język polski | wiedza o kulturze
[MK] Krzywonos Marian geografia
[AK] Kuriata Anna chemia
[Ku] Kustra Małgorzata URLOP
[HL] Lech Hanna matematyka, przedmioty zawodowe
[Li] Liedtke Małgorzata język niemiecki
[IL] Lisicka Izabela pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
[Lu] Lutowska-Kufner Małgorzata język niemiecki
[EŁ] Łacińska-Jasnowska Elżbieta przedmioty zawodowe
[AŁ] Łuczak Agnieszka wychowanie fizyczne, podst. przedsiębiorczości
[ŁA] ks. Łuczyński Adam religia
[MJ] Makulec-Kopij Jolanta biblioteka
[MM] Matusewicz Magdalena wychowanie fizyczne
[WM] Mazurek Wojciech przedmioty zawodowe
[SM] Meissner Sylwia język niemiecki
[AN] Nikolajczyk-Zyśk Agnieszka matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe
[WO] Orlikowski Waldemar fizyka
[CP] Paduch Piotr przedmioty zawodowe
[AP] Pierz-Magiera Agnieszka URLOP
[MP] Pinkowicz Monika URLOP
[KP] Popko-Idziak Katarzyna język niemiecki
[JR] Rajczakowski Jarosław podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
[AS] Słodzińska Anita URLOP
[MS] Słowińska Małgorzata język niemiecki
[RS] Sokołowski Robert wychowanie fizyczne
[MS] Starzewska Martyna przedmioty zawodowe
[SJ] Szczepankowski Janusz przedmioty zawodowe
[BS] Szeremeta Barbara przedmioty zawodowe
[PS] Szmal Piotr przedmioty zawodowe
[JS] Szymańska Jolanta matematyka
[MT] Topolnicka Marta język polski
[DT] Tymińska Dorota biologia
[JW] Walczak Jadwiga język angielski
[KW] Wielgus Katarzyna matematyka
[IW] Wochna Izabela biblioteka, język polski, język migowy
[DW] ks. Woźniak Daniel religia
[WW] Woźniak Waldemar przedmioty zdrowotne | wychowanie fizyczne
[MZ] Zawieja Mirosław przedmioty zawodowe