SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

progeCAD.pl_banner
 
LISTA NAUCZYCIELI
IN
NAUCZYCIEL
NAUCZANE PRZEDMIOTY
[WA] Arcimowicz Wioletta język angielski
[CB] Bajorek Cezary matematyka
[MB] Basałygo Małgorzata wychowanie fizyczne
[BE] Bem Bernadetta fizyka
[AB] Biernacka Agata matematyka
[BI] Bilicki Mariusz fizyka
[Bo] Bochniak Marta przedmioty zawodowe / cyfrowe procesy graficzne
[EB] Bochno Elżbieta przedmioty zawodowe / ochrona środowiska
[DB] Burda Dorota historia i społeczeństwo, wos
[AC] Chitruń Adam przedmioty zawodowe
[DD] Dalak Dariusz przedmioty zawodowe / elektryczne
[JD] ks. Dereczenik Janusz religia
[MD] Dygas-Glapińska Marzena pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, podst. przed.
[KD] Dygas-Mieszała Katarzyna pedagog, zajęcia rewalidacyjne
[DF] Florek Dorota język polski
[AG] Granda Adrian przedmioty zawodowe / elektroniczne
[HM] Hempel Radosław religia
[RH] Hnitecki Rafał przedmioty zawodowe
[He] Hekert Sławomir język angielski
[Ję] Jęcek Justyna język angielski
[JJ] Jonczyk Jacek przedmioty zawodowe, przedmioty wojskowe
[TJ] Jung Teresa język polski
[SK] Karolak Szymon matematyka
[ZK] Kazimierczak Zbigniew język angielski
[KK] Komsta Krystyna historia, historia i społeczeństwo
[Ko] Korotusz Kazimierz geografia, e. dla bezp., przedmioty wojskowe
[RK] Kowalczyk Remigiusz przedmioty zawodowe / cyfrowe procesy graficzne, wos
[PK] Kościuk Paweł wychowanie fizycznes
[EK] Kozioł Ewelina język polski | wiedza o kulturze
[MK] Krzywonos Marian geografia
[AK] Kuriata Anna chemia
[Ku] Kustra Małgorzata URLOP
[HL] Lech Hanna matematyka, przedmioty zawodowe / informatyczne
[Li] Liedtke Małgorzata język niemiecki
[IL] Lisicka Izabela URLOP
[Lu] Lutowska-Kufner Małgorzata język niemiecki
[AŁ] Łuczak Agnieszka wychowanie fizyczne
[MJ] Makulec-Kopij Jolanta biblioteka
[MC] Maciaszek Ariel informatyczne przedmioty zawodowe
[AM] Malordy Artur przedmioty zawodowe / elektroniczne
[MM] Matusewicz Magdalena wychowanie fizyczne
[WM] Mazurek Wojciech przedmioty zawodowe / informatyczne
[SM] Meissner Sylwia język niemiecki
[MY] Ks. Myślecki Wojciech religia
[AN] Nikolajczyk-Zyśk Agnieszka matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe / informatyczne
[WO] Orlikowski Waldemar URLOP
[CP] Paduch Piotr przedmioty zawodowe / elektroniczne
[MP] Pinkowicz Monika URLOP
[KP] Popko-Idziak Katarzyna język niemiecki
[JR] Rajczakowski Jarosław podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
[AS] Słodzińska Anita język polski
[MS] Słowińska Małgorzata język niemiecki
[RS] Sokołowski Robert wychowanie fizyczne
[SO] Sokołowska Justyna wychowanie fizyczne
[MS] Starzewska Martyna przedmioty zawodowe / ochrona środowiska
[SJ] Szczepankowski Janusz przedmioty zawodowe / informatyczne
[BS] Szeremeta Barbara przedmioty zawodowe / agrobiznes
[JS] Szymańska Jolanta matematyka
[MT] Topolnicka Marta język polski
[DT] Tymińska Dorota biologia
[JW] Walczak Jadwiga język angielski
[KW] Wielgus Katarzyna matematyka
[IW] Wochna Izabela biblioteka, język migowy
[MW] Zwolińska Martyna język anielski
[IZ] Zych Iwona przedmioty zawodowe - cyfrowe procesy graficzne
[WW] Woźniak Waldemar przedmioty zdrowotne | wychowanie fizyczne | edb
[MZ] Zawieja Mirosław przedmioty zawodowe / elektroniczne