OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
STAŻE
Szanowni Państwo, po licznych rozmowach z Instytucją Zarządzającą RPO WD 2014-2020, dotyczących panującej sytuacji epidemiologicznej, niniejszym wprowadzamy całkowity zakaz uczestniczenia w stażach zawodowych realizowanych w ramach Projektu „Praktyk dziś, zawodowiec jutro”. Niniejszy zakaz obowiązuje do odwołania. W przypadku pojawienia się możliwości wznowienia realizacji staży, poinformujemy Państwa drogą mailową (na wskazane w dokumentacji rekrutacyjnej adresy). Dodatkowo informacja o możliwości rozpoczęcia/kontynuacji staży zawodowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły oraz UPEMI. Obecność uczestników projektu w miejscu odbywania stażu w terminie obowiązywania niniejszego zakazu nie będzie wliczane do wymaganych 160 godzin stażu. Ponadto w przypadku ujęcia w dziennikach stażowych dni - w których obowiązuje niniejszy zakaz - dzienniki będą odsyłane do poprawy. Jednocześnie wszystkie osoby, które realizowały staże w terminie od 01.04 – 27.04.2020 proszone są o niezwłoczny kontakt pod adresem: m.stepczynska.staze@upemi.pl. W treści maila prosimy o informacje od kiedy do kiedy realizowany był staż.
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Drodzy Maturzyści!
Szanowni Państwo Rodzice, Dyrektorzy i Nauczyciele!


W piątek 24 kwietnia br. dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończy się rok szkolny 2019/2020. Rok trudny- epidemia koronawirusa spowodowała zawieszenie zajęć w szkołach od
12 marca i konieczność prowadzenia nauczania na odległość. Tym goręcej gratuluję młodzieży ukończenia szkoły. Serdeczne podziękowania kieruję
do wszystkich, którzy przyłożyli rękę do tego sukcesu, zwłaszcza do rodziców, dyrektorów, wychowawców i nauczycieli. Dobra robota - wszyscy Państwo możecie być z siebie dumni! Termin i sposób wydania świadectw ukończenia szkoły określą dyrektorzy dbając o zasady bezpieczeństwa i higieny.
Koleżanki i Koledzy Dyrektorzy i Nauczyciele!
Nam, kadrze pedagogicznej, przypadło w udziale ważne i odpowiedzialne zadanie wychowywania i kształcenia młodego pokolenia. Przekazywania umiejętności i wiedzy, formowania osobowości, hartowania charakterów. Wychowania uczniów na ludzi mądrych, dobrych, samodzielnych, pomocnych, aktywnych. Ludzi o otwartych głowach, gorących sercach, czystych rękach
i prostych moralnych kręgosłupach. Kochających Polskę i naszą małą ojczyznę Dolny Śląsk. Szanujących innych ludzi, inne nacje i inne państwa. Takich, którzy śmiało krocząc przez życie wiele osiągną, będą kimś, przerosną swoich mistrzów.
Serdecznie dziękując za zaangażowanie i wszystkie dotychczasowe działania bardzo proszę, byście Koleżanki i Koledzy w dalszym ciągu wspierali swoich podopiecznych w przygotowaniach do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Uczyli ich zdalnie, utrzymywali żywy kontakt, służyli radą i pomocą, pokrzepiali dobrym słowem, dodawali energii i nadziei.
Drodzy Maturzyści!
Przed wami wymagający egzamin maturalny, nie bez kozery nazywany egzaminem dojrzałości. W tym roku trudniejszy, ponieważ będzie odbywał się w czasie pandemii koronawirusa. Zostanie przeprowadzony w drugiej połowie czerwca lub na początku lipca, o jego dokładnym terminie z 3-4 tygodniowym wyprzedzeniem poinformują Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
i Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.
Nie zostaniecie sami z wyzwaniem, jakim jest przygotowanie się do przesuniętego egzaminu maturalnego. Nie wątpię, że wychowawcy
i nauczyciele w dalszym ciągu będą Was wspierać i pospieszą Wam z pomocą. Opieką otaczać Was będą bliscy i przyjaciele. Warto oglądać lekcje w Telewizji Polskiej (w ramach projektu „Szkoła z TVP” realizowanego we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej) adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Dużo się uczcie i sporo czytajcie, gdyż kto się dużo uczy
i sporo czyta ten dużo wie i więcej rozumie. Nie darmo starożytni Rzymianie powiadali: „Non scholae, sed vitae discimus” (Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia) oraz „ Qidquid discis, tibi discis” (Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz). Ucząc się, nie zapominajcie o śnie, zdrowym jedzeniu, chwilach odpoczynku, relaksu i rozrywki. Wiem, że łatwo jest mówić, a trudniej zrobić, ale może moje rady Wam się przydadzą. Gra toczy się o bardzo wysoką stawkę, bowiem od wyniku na maturze zależy otrzymanie indeksu na wymarzone studia i Wasze dalsze losy.
Młodzi Przyjaciele!
Jesteście naszą dumą i chlubą, przyszłością i nadzieją. Zrywacie się do lotu w dorosłość, dojrzałość, samodzielność. Bądźcie jak orły, polskie, królewskie, zwycięskie ptaki, które szybują wysoko. Wypływacie na otwarte morze, na głębię. Bądźcie jak okręty pod pełnymi żaglami, które prują fale znając cel podróży i port przeznaczenia (rzymski poeta, pisarz, filozof i retor Seneka Młodszy pisał: „Jeśli nie wiesz dokąd płyniesz, żaden wiatr nie będzie Ci sprzyjał”). Bądźcie cierpliwi, wytrwali, konsekwentni i odważni - wszak do odważnych świat należy. I nie zniechęcajcie się, albowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały.
Z całego serca życzę Wam znakomitych wyników na maturze. Długie życie przed Wami, więc życzę, aby było udane i spełnione, pełne pięknych chwil. Abyście odnaleźli w nim swoje miejsce, żeby się zrealizowały Wasze plany i spełniły marzenia. Jestem święcie przekonany, że sprostacie wyzwaniu, jakim jest egzamin maturalny w czasie zarazy.
Z życzeniami zdrowia i słowami otuchy
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty


Drodzy Maturzyści!
biret
Drodzy Maturzyści!
Dziś powinniście przeżywać ukończenie szkoły podczas uroczystego apelu w obecności tych, którzy towarzyszyli Wam w tej ważnej dla Was szkolnej wędrówce: kolegów, rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrekcji. Nikt nie przypuszczał, że dzień ten będzie wyglądał inaczej, ale niestety, to życie pisze scenariusze i tak też się stało. COVID-19 sprawił, że absolwenci rocznika 2019/2020 na trwale zapiszą się w pamięci i utrwalą na kartach historii. I to będziecie właśnie Wy – 120 absolwentów naszego Górnika! Zapewniamy jednak, że na przekór wszystkiemu spróbujemy pożegnać się z Wami tradycyjnie w możliwie najszybszym terminie, zaraz po napisaniu przez Was matury. Dlatego nie żegnamy się z Wami jeszcze, bo na pożegnanie przyjdzie czas….

Dyrekcja

Życzenia Wielkanocne
wielkanoc
Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się przyrody i wiarą w sens życia w tym trudnym czasie wszystkim Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom i Pracownikom administracji i obsługi życzy Dyrekcja.
Próbny egzamin maturalny
matura
Drodzy Maturzyści, w okresie od 2 do 8 kwietnia na stronie CKE będą dostępne przed godziną 9:00 lub 14:00 (w zależności od poziomu) arkusze maturalne z poszczególnych przedmiotów w danym dniu. Arkusze należy sobie samodzielnie pobrać i rozwiązać w przeznaczonym na to czasie. Radzimy, by była to praca samodzielna, bo przecież nie ma sensu oszukiwać samego siebie:) Matura próbna nie jest obowiązkowa, ustalenia na pewno przekazali Wam Wasi nauczyciele. Harmonogram matur próbnych jest następujący:
2 kwietnia godz. 9.00 język polski poziom podstawowy, godz. 14.00 język polski poziom rozszerzony oraz fizyka, 3 kwietnia godz. 9.00 matematyka poziom podstawowy, godz. 14.00 matematyka poziom rozszerzony, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, 6 kwietnia godz. 9.00 języki obce nowożytne (arkusze dostępne wraz z plikiem mp3) poziom podstawowy, godz. 14.00 języki nowożytne poziom rozszerzony, 7 kwietnia godz. 9.00 biologia i wos, godz. 14.00 geografia, informatyka, 8 kwietnia godz. 9.00 chemia, język ukraiński (poziom podstawowy), godz. 14.00 historia, język ukraiński (poziom rozszerzony).


Praktyk dziś, zawodowiec jutro
upemi
Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne, które sprawi, że uczniowie staną się bardziej atrakcyjni jako pracownicy, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania zostaną wzmocnione poprzez wsparcie nauczycieli/ek kształcenia zawodowego oraz zapewnienie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy.
Oferujemy pomoc pedagoga szkolnego
pedagog
Szanowni Uczniowie i Rodzice, informujemy, że w razie potrzeby oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dzwońcie pod nr 798 211 387 albo 509 256 452 lub piszcie na adres pedagog@zszil.pl. Zrobimy, co w naszej mocy, by pomóc rozwiązać problem. Pamiętajcie też, że do Waszej dyspozycji jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" nr tel. 22 668 70 00, czynne codziennie: 12:00 - 18:00, jak również Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - tel. 116 111 (możecie dzwonić albo pisać). Ponadto zespół Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu uruchomił linie telefoniczne z poradami psychiatrycznymi, psychologicznymi oraz psychoterapeutycznymi. Bezpłatne porady psychologiczne i porady psychiatryczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

· Telefon: 571 306 436

Porady psychologiczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

· Telefon: 600 369 237 lub 601 266 265 lub 607 285 907

Porady psychoterapeutyczne tylko we wtorek w godzinach 14:00-19:00

· Telefon: 600 369 237 lub 601 266 265 lub 607 285 907

Prosimy o przygotowanie danych osobowych i aktualnego miejsca pobytu
Rodzaj poradnictwa, numery telefonów i godziny przyjęć znajdziesz tutaj

#zostanwdomu
zostanwdomu
Przypominamy, że w związku z epidemią koronowirusa obowiązuje zakaz wstępu na teren szkół i obiektów sportowych. Zachowujmy się odpowiedzialnie i dołóżmy wszelkich starań, by zgodnie z zaleceniami pozostać w domu. Z pewnością każdemu z nas wyjdzie to na zdrowie!
Uwaga!
uwaga
Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, centra handlowe), ogranicz wyjścia z domu do niezbędnego minimum;
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki: nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny wysyłać Ci będą zadania i materiały do samodzielnej nauki. Twoim obowiązkiem jest dostosować się do poleceń nauczycieli.
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Ogłoszenie!
uwaga
UWAGA
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

W związku z tym informujemy, że w szkole w tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Odwołanie zajęć dotyczy również uczniów odbywających miesięczną praktykę zawodową.

Poniżej link z informacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Link


Ogłoszenie!
uwaga
Informujemy, że wszelkie wyjścia, wycieczki, w tym pielgrzymka do Częstochowy, są wstrzymane do odwołania.