OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
egzpottw
W zakładce EGZAMIN ZAWODOWY zamieszczone zostały materiały informacyjne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. w obu Formułach, tj.
Formuła 2012: uczniowie klas 4c, 4k, 4d, 4i, 4t, 4s oraz absolwenci
Formuła 2017: uczniowie klas 3c, 3i, 3t,3d.

Materiały zawierają szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z przystąpieniem do egzaminu, wymaganych przyborów, kodowania arkusza egzaminacyjnego oraz terminu ogłoszenia wyników egzaminu.

Materiały informacyjne dla zdających sesja czerwiec-lipiec 2020.


Zwrot książek do biblioteki
uwaga
Drodzy Uczniowie, od dziś tj. 15 czerwca do końca tygodnia w godzinach od 9:00 - 15:00 zapraszamy do biblioteki w celu oddania wypożyczonych książek. Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności i bezpieczeństwa na terenie szkoły, maseczkach zakrywających nos i usta oraz dezynfekcji rąk.
MATURA
Matura
Drodzy Maturzyści, proszę byście byli w szkole koło 8.15. Pamiętajcie o tym, by się nie gromadzić, musicie zachować 1,5-metrowy odstęp od innych. Konieczne jest byście byli w maseczkach lub przyłbicach. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i kierować się do odpowiednich sal. Szatnia będzie w sali nr 18, zostawcie w niej rzeczy osobiste, ale sugerujemy, by ich w ogóle ze sobą nie zabierać do szkoły. Nie zabierajcie ze sobą ołówków, potrzebny Wam będzie tylko długopis z czarnym tuszem. Do sali egzaminacyjnej nie możecie wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, grozi to unieważnieniem egzaminu. Słowniki, kalkulatory i tablice zapewnia szkoła. W poniedziałek przed szkołą zostaną wywieszone listy zdających z numerami sal. Wiszą one także w holu. Powodzenia!!!
STAŻE I ZAJĘCIA DODATKOWE
Od 01.06.2020 r. ruszamy ze stażami dla I – IV technikum .
Możemy rozpocząć zajęcia praktyczne!!!!!

- Wszyscy uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji staży zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych (Klasy I-IV).

Udział w zajęciach praktycznych lub stażach zawodowych możliwy będzie po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów, po uzyskaniu zgody ich rodzica
lub opiekuna prawnego.

W przypadku stażu/realizacji zajęć niezbędne będzie podpisanie oświadczeń (poniżej) i dostarczenie ich do szkoły!!!!

ZAŚWIADCZENIE INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ


OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO


OŚWIADCZENIE STAŻYSTY/KI

Wirtualny Dzień Maturzysty
perspektywy
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem
Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w
okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną
wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21. Pierwszym
jej etapem będzie realizowany 3 czerwca „Wirtualny Dzień Maturzysty”,
podczas którego młodzież wysłucha m.in. prelekcji dr. Marcina Smolika,
Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat matury
przeprowadzanej w szczególnych warunkach oraz miniwykładów ekspertów
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych zawierających ostatnie podpowiedzi
umożliwiające pomyślne zdanie egzaminów oraz eliminację najczęściej
popełnianych błędów. Po egzaminach maturalnych, w dniach od 22 do 26
czerwca 2020 r., organizatorzy kampanii zapraszają młodzież z całej
Polski na „Kierunkowskaz Kariery”, czyli spotkania on-line z ekspertami,
pracodawcami, pracownikami naukowymi i studentami, prezentujące kierunki
studiów i uczelnie warte rekomendacji. Sesje uczelni zaplanowano w
lipcu: 7.07. – dzień uniwersytetów, 8.07. – uczelni technicznych, 9.07.
– uczelni medycznych, 10.07. – uczelni niepublicznych. We wrześniu
odbędą się spotkania on-line poświęcone giełdzie wolnych miejsc na
uczelniach.
Szczegółowy program kampanii oraz rejestracja dla zainteresowanych
udziałem w realizowanym on-line „Wirtualnym Dniu Maturzysty” znajdują
się na stronie https://studia.gov.pl/studia2020/
Matura
Matura
Szanowni Maturzyści,
jeśli kogoś z Was dotyczy sytuacja, w której ze względów zdrowotnych nie jest możliwe zakrycie ust i nosa, powinniście zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.
Ponadto prosimy o zgłoszenie informacji o tym, że chorujecie na alergię lub inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS i CKE, które znajdziecie poniżej w newsie dotyczącym wytycznych.
Harmonogram egzaminów maturalnych zamieszczony jest w zakładce MATURA.
Prosimy zapoznać się z poniższym materiałem szkoleniowym:

Prawa i obowiązki maturzystów 2020


W razie pytań i wątpliwości proszę pisać na adres matura@zszil.pl.
Konsultacje dla uczniów
konsultacje
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
od 25 maja zaczynamy realizować konsultacje, w pierwszym tygodniu dla maturzystów, a od 1 czerwca dla wszystkich uczniów. Zajęcia będą realizowane zgodnie z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS. Wskazane jest wcześniejsze umówienie się z nauczycielem. Uczniowie muszą przestrzegać następujących wytycznych:
 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

Poniżej harmonogramy realizacji konsultacji według przedmiotów:Konsultacje z języka polskiego

Konsultacje z matematyki


Konsultacje z języka angielskiego


Konsultacje z języka niemieckiego


Konsultacje z przedmiotów przyrodniczych


Konsultacje z przedmiotów społecznych


Konsultacje z przedmiotów zawodowych


Konsultacje z religii


Konsultacje z zakresu wychowania fizycznego


Konsultacje z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Wytyczne przeciwepidemiczne MEN, GIS i CKE dot. egzaminów zewnętrznych
wytyczne
W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, należy zapoznać się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w roku 2020 egzaminów zewnętrznych. Wytyczne zamieszczone zostały na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Link do wytycznych OKE

Wykazy zdających sesja czerwiec-lipiec 2020
egzamin
W zakładce EGZAMIN ZAWODOWY zamieszczone zostały wykazy zdających z przypisanymi terminami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. w obu Formułach, tj.
Formuła 2012: uczniowie klas 4c, 4k, 4d, 4i, 4t, 4s oraz absolwenci
Formuła 2017: uczniowie klas 3c, 3i, 3t,3d.

Zakładka zawiera również:
Informatory CKE nt. egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w obu Formułach
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu
Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Link do zakładki
Uwaga Konkurs!
Wspólnie uczcijmy 76. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino i 50. rocznicę śmierci gen. W. AndersaMinisterstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w akcji pod hasłem „CZERWONE MAKI-BOHATEROM MONTE CASSINO”. Zaśpiewajmy wspólnie tę patriotyczną pieśń, która w trudnych czasach dodawała otuchy Polakom i przypomina o niezłomności żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.Nagraj filmik

Nagraj filmik jak śpiewasz solo, w duecie lub z rodziną pieśń "Czerwone maki na Monte Cassino" - w tempie marsza, bez towarzyszących instrumentów. Załóż słuchawkę i śpiewaj razem z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego (zobacz wideo pod linkiem poniżej). Filmik nagraj w poziomie, w formacie mp4.

https://www.youtube.com/watch?v=Qnvoxe0YT3c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3y3WzMbFh3wLvCfu7Qmu2nJ7cf_FK7uGGwc6vAfYy_t9SBqmTkOYzYjsoPrześlij nagranie

Plik do 50 MB wyślij na adres czerwonemaki@mon.gov.pl

Na nagrania czekamy do środy 13 maja 2020 r.

Pierwszych 30 filmików nagrodzimy żołnierskimi plecakami z materiałami promocyjnymi MON i Wojska Polskiego.Dołącz zgodę

Z całości lub z fragmentu Twojego filmiku chcemy zmontować spot pt. CZERWONE MAKI-BOHATEROM MONTE CASSINO. Dlatego należy wypełnić, podpisać i przesłać emailem wraz z filmikiem skan lub zdjęcie zgody na wykorzystanie nagrania i wizerunku. Oba formularze znajdziesz pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wspolnie-uczcijmy-76-rocznice-bitwy-pod-monte-cassino-i-50-rocznice-smierci-gen-w-andersa

Marcin Rzymski
starszy specjalista Wydziału Komunikacji
Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"
tel.261 871 147
Świadectwa ukończenia szkoły
biret
Drodzy Maturzyści, informujemy, że od przyszłego tygodnia będzie możliwość odbioru świadectw ukończenia szkoły w godzinach od 11.00 - 14.00 według następującego harmonogramu:
Klasa 3w - poniedziałek (4 maja)
Klasa 3z - środa (6 maja)
Klasa 4c - piątek (8 maja)
Klasa 4i - poniedziałek (11 maja)
Klasa 4dk - środa (13 maja)
Klasa 4st - piątek (15 maja)
Prosimy pamiętać o oddaniu książek do biblioteki i kluczyka do szafki.