REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

progeCAD.pl_banner
 
KLASA Is W ZAKŁADZIE UZDATNIANIA WODY
20_201327 lutego br. w ramach zajęć Laboratorium badania komponentów środowiska klasa Is / technik ochrony środowiska/ odwiedziła Zakład Uzdatniania Wody PWiK „Nysa” w Zgorzelcu. W ramach wycieczki dowiedzieliśmy się, że Zakład Uzdatniania Wody w Zgorzelcu powstał dopiero w latach 1968-1972 , a do tego czasu mieszkańcy Zgorzelca i okolic zaopatrywani byli w wodę tłoczoną rurociągiem z Niemiec. Pani kierownik Działu Ochrony Środowiska oprowadziła nas po Zakładu Uzdatniania Wody trasą, którą pokonuje woda od ujęcia, aż do miejsca, z którego trafia do naszych kranów.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od obejrzenia terenu ujęcia, na którym zlokalizowane są studnie szybowe, studnie głębinowe oraz stawy infiltracyjne. Zwrócono nam uwagę na to, że wbrew powszechnemu mniemaniu woda, którą pijemy nie pochodzi prosto z Nysy Łużyckiej. Jest czerpana ze źródeł głębinowych, do których napływa po przefiltrowaniu przez grunt. Zwiedziliśmy również budynek pompowni, do której pompowana jest woda, a z której trafia następnie na filtry ze złoża piaskowego z Gabonu w Afryce - aktywnego złoża, które oczyszcza wodę z nadmiaru żelaza i manganu. Złoże sprowadzono specjalnie podczas modernizacji ZUW-u w 2005 roku, aby podnieść jakość wody pitnej w Zgorzelcu do poziomu standardów europejskich. Dzięki uprzejmości pracowników ZUW-u obejrzeliśmy także laboratorium analizy wody oraz dyspozytornię, której pracownicy obsługują proces poboru i uzdatniania wody w ZUW-ie oraz kontrolują poziom wody w Wieży Ciśnień przy ul. Pięknej. Dowiedzieliśmy się również, że na terenie Zakładu znajdują się dwa zbiorniki retencyjne wody pitnej, pozwalające w razie awarii na zaopatrzenie ludności w wodę przez pół doby.
Na pewno skorzystamy również z zaproszenia na kolejną wizytą połączoną z udziałem w przeprowadzeniu analizy wskaźników jakości wody uzdatnianej w ZUW-ie w Zgorzelcu.