OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów: 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Konkurs fotograficzny na MEM profilaktyczny pn. DOPALACZE-WYPALACZE
bezpieczny juniorW październiku br. zainaugurowano Program Profilaktyczny "Bezpieczny Junior", którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ograniczenie zażywania środków psychoaktywnych przez najmłodszych oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców w tym zakresie. Jednocześnie ogłoszony został konkurs fotograficznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na najlepszy mam profilaktyczny „Dopalacze – Wypalacze”.
Celem konkursu jest:
• popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających,
• kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska zażywania narkotyków,
• zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz uczniów) w zakresie działań ograniczających zjawisko zażywania narkotyków w szkole,
• promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zażywania środków odurzających,
• kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antynarkotykowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych.
Prace należy przesyłać za pośrednictwem szkół, wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) do 25 stycznia 2020 r., (pod uwagę będzie brana data wpływu do Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu). Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:
Link